Tarieven per 01-01-2021

De nieuwe tariefbeschikking per 1 januari 2021 is bekend. Er is overeengekomen dat er maximumtarieven gelden voor handelingen binnen de tandheelkunde behalve voor het preventie gedeelte van de tandheelkunde. Daarvan is afgesproken dat er een vijf-minuten tarief blijft gelden, de hoogte van dit tarief voor vijf minuten is landelijk  vastgesteld. Hou er rekening mee dat de behandelingen voor het overgrote deel bestaan uit de opbouw en of combinatie van verschillende prestaties.Voor meer achtergrondinformatie wat betreft de nieuwe tarieven die worden vastgesteld vanuit de NZA verwijs ik u naar de site http://www.allesoverhetgebit.nl/ of https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_308199_22/1/ . Hier staat de tandheelkundige tarievenlijst voor 2021 tot uw beschikking. Hierbij geldt dat er een tussentijdse aanpassing gedaan kan worden indien er wettelijke veranderingen zullen worden doorgevoerd binnen de termijn tot 31-12-2021.Hieronder vermeld staan de tarieven wat betreft persoon afwezig zonder bericht, deze zullen worden gehanteerd voor de mondhygiënisten vanaf 1 januari 2021.

 

diversen: afspraken minimaal 48 uur van te voren afmelden, anders ontvangt u een rekening voor de gereserveerde tijd in de agenda.

persoon afwezig zonder bericht 1e keer

37,50

persoon afwezig zonder bericht 2e keer

47.50

persoon afwezig zonder bericht 3e keer

57,50

 

Voor iedere behandeling vanaf 150,= ontvangt u een offerte. Vanuit de praktijk zijn er geen contracten met zorgverzekeraars afgesloten en zal de factoring verlopen via Infomedics.